Huoltokirja on hyödyksi taloyhtiölle

Huoltokirja käytössä.
Intercontrol_banner_1207_060918

Huoltokirja sisältää kunkin taloyhtiön osalta mm. kiinteistön hoidon, huollon ja kunnossapidon lähtötiedot, tavoitteet ja tehtävät sekä niiden ajoitukset ja ohjeet. Huoltokirja on laadittava sellaisiin uudisrakennuskohteisiin tai rakennuslupaa vaativiin korjauskohteisiin, joita käytetään pysyvään asumiseen tai työskentelyyn. Monien hyötyjen takia ja kiinteistönpitokulttuurin yhtenäistämiseksi huoltokirjan laatiminen ja käyttöönotto on erittäin suositeltavaa myös jo käytössä oleville rakennuksille.

Huoltokirjan tärkeimmät hyödyt kiinteistölle ovat:

  • huollon tarjouspyyntöihin ja sopimuksiin on käytettävissä selkeät laajuus- ja tehtävämäärittelyt
  • kiinteistönhoito on ennakoivaa, suunnitelmallista ja tarpeen mukaista, yllättävät vikakorjaukset ja kiiretilanteet vähenevät
  • kiinteistön energiatalous pysyy asianmukaisella tasolla
  • viihtyisien ja terveellisten asumisolosuhteiden ylläpitäminen helpottuu
  • rakennusosien ja laitteiden optimaalisen elinkaaren saavuttaminen tulee mahdolliseksi asianmukaisen huollon avulla
  • kiinteistönhoitoyrityksen työn suunnittelu tarkentuu ja työnjohto helpottuu
  • huoltotyöstä syntyy palautetietoa tilaajalle, seuranta helpottuu
  • kiinteistön tekniikka ja huoltokohteet sekä huoltohistoria on dokumentoitu helposti käytettävään muotoon, henkilöiden vaihtuessa asioihin perehtyminen helpottuu
  • uudiskohteissa huoltokirjan käyttö on edellytys takuun säilymiselle
  • huoltohistorian dokumentointi nostaa kiinteistön arvoa

Huoltokirjan vähimmäissisältö on määritelty Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa A4. Käytännön kohteisiin laadittavat huoltokirjat ovat usein jonkin verran laajempia. Syynä tähän voivat olla tilaajan tarpeet, laatijan vakiintuneet toimintatavat tai laadinnassa käytetty ohjelmisto. Vaikka huoltokirja voidaan toimittaa periaatteessa myös kirjallisessa muodossa ns. mappiversiona, on sähköinen huoltokirja käyttökelpoisuudessaan ylivertainen.

Huoltokirjan laadinta on ammattitaitoa ja kokemusta vaativaa työtä. Parhaaseen lopputulokseen pääsee, jos laadinnan antaa huoltokirjoihin perehtyneen asiantuntijan tehtäväksi. Laatija hankkii tarvittavat tiedot perehtymällä kiinteistöön, sen piirustuksiin ja huolto-organisaation historiatietoihin. Sen jälkeen kiinteistökohtaiset tiedot ja erilaiset liitetiedostot syötetään sovellukseen ja huoltokalenteri laaditaan. Liitetiedostoja ovat yleensä mm. paikantamispiirustukset ja huoltokohteiden valokuvat. Ennen käyttöönottoa isännöitsijä ja huolto-organisaatio perehdytetään huoltokirjan käyttöön. Tarvittaessa kiinteistönhoitosopimuksen sisältöä tarkistetaan huoltokirjaa vastaavaksi. Tämän jälkeen nykyaikainen sähköinen huoltokirja on valmis palvelemaan kaikkia kiinteistönpidon osapuolia.

Tutustu Talokeskus Yhtiöt Oy:n kehittämään ja ylläpitämään, internetissä toimivaan Tampuuri-kiinteistötietojärjestelmään, jonka yksi monista ominaisuuksista on sähköinen huoltokirja. Lisätietoja huoltokirjasta löytyy myös ympäristöministeriön sivuilta.

Taloyhtiön kuntokirja

Taloyhtiön kuntokirja

Kirja esittelee taloyhtiössä vuosien varrella tehtävät korjaukset sekä neuvoo korjaustoiminnan suunnittelussa, ajoittamisessa ja toteuttamisessa. Pakollisten korjausten ohella tuodaan esiin myös energiatehokkuutta parantavia korjausvaihtoehtoja.

Lue lisää ja tilaa
Ilmastointi - hoito ja huolto -kirja

Ilmastointi - Hoito ja huolto

Kirjassa kerrotaan kaikki perusasiat rakennusten ilmastointijärjestelmien toiminnasta sekä hoidosta ja huollosta.

Lue lisää ja tilaa

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti