Helsingin ohje vuokraustoiminnasta voi levitä laajemmalle

Helsingin kaupungin rakennusvalvonnan uusi ohje vuokraus- ja majoitustoiminnasta saattaa hankaloittaa asuntojen lyhytaikaista vuokrausta. Ohje on nähty myös oikeudellisesti ongelmallisena, kirjoittaa Kiinteistö- ja talotekniikka.

Helsingin kaupungin rakennusvalvonnan projektipäällikkö Sara Rintamon mukaan rakennusvalvonta toimii maankäyttö- ja rakennuslain perusteella, jonka mukaan huoneiston olennainen käyttötarkoituksen muutos vaatii rakennusluvan. Asumishuoneiston muutos majoitushuoneistoksi on tällainen muutos. On myös asemakaavan vastaista ottaa asumiskäyttöön tarkoitettu huoneisto majoituskäyttöön.

Joulukuussa Helsingin hallinto-oikeus päätti, että erään toiminnanharjoittajan sekä kahden asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajan valitukset kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston tekemästä velvoitepäätöksestä hylättiin. Majoitustoiminta tapauksen asuinhuoneistoissa tulee sakon uhalla lopettaa.

Helsingin kaupungin vuokraustoiminnan ohjeessa käytetään hallinto-oikeuden päätöstä esimerkkinä. Päätös ei kuitenkaan ole lainvoimainen, ja siitä on tehty kaksi valitusta korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Ohjeistuksen oikeudellinen perusta vielä auki

Helsingin kaupungin linjaus vuokraus- ja majoitustoiminnasta on herättänyt keskustelua. KITA-lehden haastattelema Eversheds Asianajotoimiston asianajaja Olli Iirola pitää hämmästyttävänä, että ohjeistus perustuu niin vahvasti yksittäiseen tuoreeseen hallinto-oikeuden ratkaisuun. Iirolan mukaan on epätavallista, että ohjeistus on annettu tulkinnanvaraisessa tilanteessa, kun asia on yhä oikeuden käsiteltävänä. Maankäyttö- ja rakennuslaki ei sellaisenaan tue kaupungin rakennusvalvonnan tulkintaa, ja päätös voi muuttua korkeimmassa hallinto-oikeudessa, Iirola toteaa.

Tiukasta linjasta haittoja taloyhtiöille ja elinkeinotoiminnalle

Olli Iirola huomauttaa, että rakennusvalvonnan ohje saattaa taloyhtiöt vaikeaan asemaan – ohjeen mukaan luvatonta majoitustoimintaa koskeva asia tulee ratkaista ensisijaisesti taloyhtiön sisällä. Laittomaksi katsotussa asuinhuoneiston vuokraustoiminnassa taloyhtiön keinovalikoimassa on asunnon haltuunotto, mutta raja järeään toimenpiteeseen ryhtymiseen on hämärä.

Taloyhtiöillä ei ole aina juridista tukea kunkin tilanteen arvioimiseksi. Ristiriitatilanteessa asunnon haltuunotosta voi syntyä korvausvelvollisuuksia, joiden vastuu voi koitua lopulta taloyhtiön hallitukselle, Iirola arvioi. Lyhytvuokrauksen rajoittaminen on haittaa myös työvoiman saatavuudelle, matkailulle ja muulle elinkeinotoiminnalle.

Linjauksesta maanlaajuinen ohjenuora?

Tammikuun lopulla majoitustoimijat Vantaata ja Sipoota myöten ovat saaneet taloyhtiöiden isännöitsijöiltä samaa sisältömuotoa toistavia kirjeitä. Kirjeessä muistutetaan Helsingin kaupungin ohjeistuksesta ja kehotetaan lopettamaan majoitustoiminta kohteessa. Olli Iirola pitää jopa todennäköisenä, että ohjeisto kopioidaan muualle Suomeen. Tarkemman sääntelyn vielä puuttuessa, tulkinnanvarainen oikeudellinen ohjeistus voi aiheuttaa ikäviä yllätyksiä monille tahoille, Iirola toteaa.

Lue lisää täältä.

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti