Asumisesta hallitusohjelmassa: asunnottomuus pois, kohti laatua ja hiilineutraalisuutta

Tuleva hallitus tähtää asuntopolitiikassaan hiilineutraalisuuteen, rakentamisen laadun parantamiseen, asuntorakentamisen lisäämiseen kasvukeskuksissa sekä asunnottomuuden poistamiseen kahdessa vaalikaudessa.

Sähköisen huoneistotietojärjestelmän kehittämistä jatketaan ja hallitus aikoo myös selvittää kiinteistön korjausvelkaa mittaavan laskennallisen osuuden liittämistä isännöitsijätodistuksiin.

Rinteen hallitus pyrkii toimenpiteisiin, joilla asumisen ja rakentamisen hiilijalanjälkeä vähennetään. Tavoite aiotaan saavuttaa parantamalla energiatehokkuutta ja vähähiilisyyttä olemassa olevassa rakennuskannassa ja kakskinkertaistamalla puun käyttö rakentamisessa tulevan hallituskauden aikana. Sisäilmaongelmien aiheuttamiin haittoihin aiotaan niin ikään puuttua.

Puurakentamisen lisäämistä tuetaan muun muassa panostamalla rakennusalan osaamisen edistämiseen sekä puurakentamiseen tutkimukseen ja vienninedistämiseen. ARA-asuntotuotannossa tuetaan niin ikään puurakentamista. Sisäilmaongelmiin tartutaan rakentamisen laatua parantamalla, muun muassa ohjeistusta ja osaamista lisäämällä. Rakentamisen toteutusvastuu asetetaan lakisääteisesti pääurakoitsijalle. Lisäksi hallitus aikoo laajentaa terveystarkastajien ja työsuojeluviranomaisten toimivaltuuksia korjauksiin velvoittamisessa sekä tuoda kuntotarkastustoiminnan lainsäädännön piiriin ja asettaa kuntotarkastajille pätevyysvaatimukset.

Kasvavissa kaupungeissa hallitus aikoo lisätä asuntorakentamista muun muassa tukemalla ARA-asuntotuotantoa. Väestöltään vähenevillä alueilla tuetaan purkuavustusta korottamalla kiinteistökannan sopeuttamista väkilukuun. Erityisryhmien, kuten opiskelijoiden, ikääntyneiden ja muistisairaiden sekä kehitysvammaisten asumisratkaisuja tuetaan ja mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumista pyritään edistämään.

Asunnottomuuden hallitus aikoo poistaa kahden vaalikauden aikana.

Lue lisää hallitusohjelman neuvottelutuloksesta (PDF, s. 46).

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti