Hallintaanotetun huoneiston vuokraus

Asunto-osakeyhtiölain mukaisesti taloyhtiön yhtiökokouksen on otettava osakkeenomistajan huoneisto hallintaan, mikäli osakkeenomistaja laiminlyö velvoitteitaan taloyhtiötä kohtaan. Tällaisia tilanteita ovat muun muassa vastikkeiden ja vastikkeen luontoisten maksujen laiminlyönti, huoneiston huono hoito, huoneiston käyttö vastoin käyttötarkoitusta tai mikäli huoneiston omistaja häiritsee tai sallii muita asukkaita häiritsevän elämän.

Hallintaanotto ei kuitenkaan ole mahdollista, mikäli rikkomuksella on vain vähäinen merkitys.  Joskus asunnon vuokralainen ystävineen häiritsee taloyhtiön asukkaita juhlinnallaan kertaluontoisesti, ja hallitus antaa osakkeenomistajalle heti varoituksen uhaten huoneiston hallintaanotolla. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista kevein perustein.

Mutta, mikäli hallintaanoton peruste on riittävä, hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään asiasta. Ennen hallintaanottopäätöstä on osakkeenomistajalle kuitenkin toimitettava kirjallinen varoitus. Osakkeenomistajalle on myös varattava mahdollisuus moittia päätöstä. Hallintaanottoon liittyy useita määrämuotomääräyksiä ja prosessina se on vaativa.

Huoneiston hallintaanoton astuttua voimaan, taloyhtiön hallituksen on huolehdittava huoneiston vuokrauksesta käypään vuokraan. Vuokratuotosta vähennetään mahdolliset vastikevelat ja vuokrauksesta syntyneet kulut, ja loppuosa tilitetään huoneiston omistajalle. Mikäli huoneisto on huonossa kunnossa, laki velvoittaa taloyhtiön remontoimaan sen osakkeenomistajan lukuun.

Usein hallintaanotettujen huoneistojen kunto vaatiikin remonttia. Hallintaanottoon johtaneet syyt ovat usein olleet raskaita eikä osakas ole kyennyt huolehtimaan asunnon hoidosta. Mikäli huoneisto on huonokuntoinen, on vaarana, että huoneiston vuokraa henkilö, joka on omiaan aiheuttamaan lisää häiriötilanteita ja ongelmia.

Yhtiökokouksen päätöksellä huoneisto voidaan ottaa hallintaan enintään kolmeksi vuodeksi, minkä jälkeen hallintaanotto päättyy ja vuokrasuhde päättyy riippumatta sopimuksen muodosta tai ajasta. Vuokralaiselle on jo vuokraushetkellä kerrottava vuokrasuhteen päättymisestä ja Hyvän Vuokratavan mukaisesti se on myös kirjattava vuokrasopimukseen. Tarpeen mukaisesti yhtiökokous voi toki tehdä uuden päätöksen hallintaanotosta seuraavaksi kolmeksi vuodeksi, mutta se vaatii aina uuden päätöksen.

Hallintaanoton aikana huoneiston omistajalla on oikeus myydä huoneisto, jolloin taloyhtiö voi kuitata myyntivoitosta jäljellä olevat velat.  Tällöin vuokrattu kohde siirtyy uudelle omistajalle vuokrattuna niine oikeuksineen ja velvoitteineen, mitä vuokrasopimuksessa on sovittu. Uusi omistaja voi irtisanoa vuokralaisen voimassa olevan vuokrasopimuksen mukaisesti.

OVV Asuntopalvelut on vuokrannut useita taloyhtiöiden hallintaanottamia huoneistoja ja vuokrausprosessin hoitaminen on tuttua. OVV-paikkakunnilla (Helsinki, Hyvinkää, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Rauma, Tampere ja Turku) vuokrauksen voi jättää OVV:n hoidettavaksi. Hallintaanotetun huoneiston vuokraus vaatii usein ammattilaisen herkkää, mutta tiukkaa otetta, sillä taloyhtiön asukkaat ovat usein erittäin kyllästyneitä häiriöihin ja vuokralaisen aiheuttamiin pieniinkin ongelmiin ylireagoidaan helposti.

toimitusjohtaja Pirjo Timonen, OVV Asuntopalvelut Oy

Kirjoittaja paneutuu seuraavissa Kiinteistölehden verkkosivun artikkeleissa vuokrauksen käytännön tilanteisiin kuten asunnon kuntoon, siivoukseen ja vuokralaisen velvollisuuksiin, onnistuneeseen vuokrasuhteeseen, alivuokraukseen, jälleenvuokraukseen ja asunnon kesävuokraukseen sekä taloyhtiön hallintaan ottaman asunnon vuokraukseen.

OVV Asuntopalvelut on itsenäisistä yrittäjistä muodostuvan ketjun johtamisyhtiö, joka on osa Investors House -konsernia. OVV:n toimialana on yksityisten sijoitusasuntojen vuokravälitys ja hallinnointi, myynti sekä toimitilavälitys. OVV on toiminut vuodesta 1994. OVV toimittaa sivustoa www.vuokrakas.com, mistä löytyy runsaasti tietoa asuntosijoittamiseen ja vuokraukseen.

Helsinki – Hyvinkää – Hämeenlinna – Joensuu – Jyväskylä – Kuopio – Lahti – Oulu – Pori – Rauma – Tampere – Turku

www.ovv.com, www.vuokrakas.com

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti