Energiaremontit vaikeita taloyhtiöille

Kuva: Bigstockphoto

Hankintavaikeudet, monimutkaisuus ja tarjonnan pirstoutuneisuus viivästyttävät taloyhtiöiden energiaremonttien toteutusta, kirjoittavat Aalto-yliopiston Sampsa Hyysalo, Pekka Murto, Jouni Juntunen ja Mikko Jalas Tekniikka&Talouden artikkelissa.

Kirjoittajien mukaan toteutuneita energiaremontteja on muutamia edelläkävijäkohteita lukuun ottamatta vähän. Tällaisissa kohteissa remontin menestyksekäs läpivienti on edellyttänyt sitä, että taloyhtiöissä on ollut tekniikan alan osaamista tai suora kontakti suunnittelijaan, joka oli myös valvonut hanketta.

He kartoittivat tavallisen taloyhtiön näkökulman energiaremonttiin siten, että tutkija pyrki valmistelemaan esityksen energiaremontista kahden taloyhtiön hallituksille. Selvityksiin ja tarjouksiin kului työaikaa 83 tuntia 22 viikon aikana, eivätkä kaikki energiaremontin epävarmuustekijät silti ratkenneet. Selvitykset paljastivat, että taloyhtiöille oli tarjolla yhteensä 50 osaratkaisua, joista toimivan energiaremontin yhdistelmän voisi koota. Tarjonta oli pirstaloitunutta ja jokainen tekninen ratkaisu tuli eri toimittajalta, joista kukin tarjosi vain sitä, mitä pystyivät itse toimittamaan. Julkinen energianeuvonta tarjosi vain yleisen tason opastusta. Osaavaa energiakonsulttiakaan ei  selvityksen aikana onnistuttu löytämään.

Selvitys osoitti, että harva taloyhtiö pystyy nykytilanteessa tekemään tarvittavat selvitykset energiaremontista, eikä ammattitaitoinen isännöitsijäkään ole helpon tehtävän edessä.

Kirjoittajat ehdottivat neljää asiaa tilanteen parantamiseksi: ensinnäkin energianeuvonta voisi ylläpitää listaa sertifioiduista energiaremontteja suunnittelevista ja valvovista konsulteista. Olisi myös syytä harkita taloyhtiöille suunnattua tukea remonttien suunnitteluun ja hankintaan. Energiaremontin osaratkaisujen soveltuvuuden arviointia tulisi helpottaa esimerkiksi nettipohjaisilla laskureilla. Lopuksi laajempien toimijajoukkojen olisi syytä kiinnostua avaimet käteen -toteutuksen tarjoamista taloyhtiöiden energiaremontteihin; nykyisin ratkaisun tarjoajia on vähän ja niiden tarjoukset ovat merkittävästi osaratkaisujen yhdistelmähintaa kalliimpia.

Lue lisää Tekniikka&Talouden artikkelista.

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti