Energian hinnat nousivat kolmannella neljänneksellä

Kuvituskuva

Tilastokeskuksen tietojen mukaan energian hinnat nousivat vuoden kolmannella neljänneksellä lähes kautta koko linjan. Ainoastaan energiaturpeen ja metsähakkeen hinnat laskivat vuoden takaisesta. Hintojen kasvuun vaikutti osin fossiilisten polttoaineiden verotuksen kiristyminen vuoden vaihteessa.

Voimalaitospolttoaineiden hinnat sähköntuotannossa

Voimalaitospolttoaineiden hinnat sähköntuotannossa

Öljyn maailmanmarkkinahinnan nousu vuoden kolmannella neljänneksellä heijastui Suomeen tuotavien öljytuotteiden hintoihin. Tämä näkyi myös polttonesteiden kuluttajahinnoissa, jotka nousivat reilusti vuodentakaisesta. Moottoribensiinin hinta nousi 8, dieselöljyn 11 ja polttoöljyn 18 prosenttia viime vuoden syyskuusta.

Kivihiilen verottoman hinnan kasvu hidastui vuoden kolmannella neljänneksellä. Syyskuussa kivihiilen veroton hinta oli 5 prosenttia korkeampi kuin viime vuonna. Maakaasun veroton hinta jatkoi tasaista kasvuaan. Syyskuussa maakaasun hinta oli 18 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin. Suomessa sähköntuotannon polttoaineet ovat verottomia, kun taas lämmöntuotannossa käytetyistä polttoaineista maksetaan valmisteveroa.

Kivihiilen ja maakaasun verotusta kiristettiin vuoden alussa. Kivihiilen verollinen hinta oli syyskuussa 7 prosenttia korkeampi edellisvuoteen verrattuna. Maakaasulla vastaava hinnan nousu veromuutos huomioiden oli 13 prosenttia. Kotimaisista polttoaineista jyrsinturpeen verollinen hinta laski vuoden kolmannella neljänneksellä 2,5 prosenttia ja metsähakkeen hinta prosentin verran viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Kaukolämmön asiakashinnat olivat heinäkuussa pientaloilla prosentin korkeammalla kuin viime vuoden elokuussa. Rivitaloilla vastaava hinnan nousu oli kaksi ja kerrostaloilla kolme prosenttia.

Pohjoismaisen sähköpörssin osto- ja myyntitarjouksista johdetun systeemihinnan kasvu jatkui kolmannella vuosineljänneksellä. Syyskuussa systeemihinnan keskiarvo oli 52 prosenttia ja Suomen aluehinnan keskiarvo 37 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Kotitalousasiakkaiden sähkön hinnat nousivat syyskuussa kaikissa kulutusluokissa keskimäärin viisi prosenttia viime vuoden syyskuuhun verrattuna. Yritys- ja yhteisöasiakkailla sähkön hinnat olivat 2–5 prosenttia korkeammalla tasolla viime vuoteen verrattuna. Kotitalousasiakkaiden sähkön hinnat perustuvat Energiaviraston julkaisemiin toimitusvelvollisuushintoihin, kun taas yritys- ja yhteisöasiakkaiden hinnat perustuvat Tilastokeskuksen sähköenergian hintakyselyyn. Toimitusvelvollisuushinta reagoi hitaasti sähkön hinnan muutoksiin Pohjoismaisessa sähköpörssissä.

Lähde: Tilastokeskus, Energian hinnat

1 kommentti

  • Janne Petteri Reply

    13.12.2018 at 08:14

    Systeemihinta ja aluehinta on noussut hurjasti viime vuoden vertailukohtaan nähden, mutta erityisen kinkkisen tilanteesta tekee hieman epälikvidi johdannaismarkkina syys-talvella. Johdannaiset=referenssi kiinteähintaisille toimituksille lentää jossain ihan omissa luvuissa. Onneksi joku analyytikko arvioi, että keväällä johdannaiset laskee. Kauppalehdestä löytyy hieman sähkömarkkinoiden hintoja, mutta tässä pari hyvää netistä löydettyä diaa hinnankehityksestä https://www.nordicgreen.fi/sahkomarkkinakatsaus-marraskuu-2018/

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti