Energia ja kierrätys

Uusimmat artikkelit

22.12.2017

Energiatehokkuutta parannetaan sisäilman laadusta tinkimättä

Ympäristöministeriö on antanut asetuksen uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta sekä asetuksen uuden rakennuksen energiatehokkuudesta. Asetukset tulevat voimaan 1.1.2018 ja korvaavat nykyiset asetukset (1/11 ja 2/11). Sisäilmaston laatua koskevat vaatimukset pysyvät nykytasoa vastaavina, mutta uusi asetus joustavoittaa säännöksiä ja antaa suunnittelulle enemmän vapauksia.

19.6.2017

Energiatodistus

Uusi energiatodistuslaki astui voimaan 1.6.2013 ja tästä päivämäärästä lähtien kaikki energiatodistukset on tullut laatia uuden lain mukaisesti. Olemassa olevissa taloyhtiöissä tarvitaan energiatodistus silloin, kun rakennus tai huoneisto myydään tai vuokrataan. Uudisrakentamisessa energiatodistus tarvitaan osana rakennusluvan hakemiseen liittyvää energiaselvitystä.

18.6.2017

Energiaekspertti

Energiaekspertti on aktiivinen asukas, joka haluaa edistää energiansäästöä ja viihtyisyyttä talossaan. Toiminta on monipuolista, haastavaa ja hauskaa, kiinni aidossa elämässä ja tutussa ympäristössä. Energiaekspertiksi voi ryhtyä kuka tahansa energia-asioista kiinnostunut asukas, joka saa valtuutensa esim.

17.6.2017

Energiahukka kuriin pienillä teoilla

Ympäristöministeriön johtama Energiahukkajahti on kiinteistö- ja energia-alan toimijoiden yhteiskampanja, jonka tavoitteena on auttaa suomalaisia taloyhtiöitä energiatehokkaan kiinteistönpidon polulle. Kampanja tarjoaa selkeän ohjeistuksen, jolla taloyhtiö voi vähentää energiankulutustaan askel kerrallaan. Asiantuntija-arvioiden mukaan jopa 10-15 prosenttia rakennusten energiansäästöpotentiaalista olisi saavutettavissa ilman kalliita ja raskaita korjaustoimenpiteitä.

16.6.2017

Kierrätys

Jätteen haltijan on pääsääntöisesti huolehdittava asianmukaisen jätehuollon järjestämisestä. Jos kiinteistössä toimiva varsinainen jätteen haltija laiminlyö velvollisuutensa, kiinteistön omistajan on käytännössä huolehdittava jätehuollon järjestämisestä. Kiinteistön haltijan vaihtuessa velvoite siirtyy myös kiinteistön omistajalle.

15.6.2017

Korjausrakentamisen energiamääräykset

Historian ensimmäiset varsinaiset korjausrakentamiseen tarkoitetut energiatehokkuusvaatimukset annettiin alkuvuodesta 2013. Maankäyttö- ja rakennuslaissa on määritelty reunaviivat energiatehokkuuden parantamiselle ja konkreettiset vaatimukset on annettu ympäristöministeriön asetuksella rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä. Uusi energiatodistuslaki astui voimaan 1.6.2013 ja tästä päivämäärästä lähtien kaikki laadittavat energiatodistukset on laadittava uuden lain mukaisesti.