Asuntopoliittinen työryhmä ottaa kantaa

Kuva: Bigstock

Asuntopoliittista kehittämisohjelmaa valmistellut työryhmä pohti, kuinka turvata hyvä ja kohtuuhintainen asuminen kaikille Suomessa. Työryhmän mukaan nykyisiä hyviä toimintamalleja, kuten valtion tukemaa asuntotuotantoa, tulee jatkaa ja kehittää yli hallituskausien.

Työryhmän näkemys Suomen asuntopolitiikan tilasta oli tilanneanalyysin ja kuultujen asiantuntijoiden perusteella hyvä. Kuitenkin esimerkiksi asuntomarkkinoiden jakautuminen vaikuttaa suomalaisten asumiseen ja asuntojen hintaan, ja suomalaisten velkaantuminen on lisääntynyt. Erityisesti nuorten omistusasuminen on vähentynyt viimeisten kymmenen vuoden aikana.

”Asuntomarkkinoilla nähdään jyrkkenevää jakautumista alueisiin, joilla väestö vähenee, ja toisaalta kasvukeskuksiin, joilla asuntojen hinnat nousevat ja vuokrat ovat kovia”, työryhmän puheenjohtajana toiminut Hannele Pokka tiivistää.

Valtion tulee tukea jatkossakin asumista eri keinoin
”Valtion roolin asuntopolitiikassa tulee säilyä vahvana. Keskustelimme siitä, voisiko valtio tukea suomalaisten mahdollisuuksia saada tarpeitaan vastaava asunto muullakin tavalla kuin tukemalla vuokra-asuntojen rakentamista. Mahdollinen kohtuuhintaisten omistusasuntojen tukeminen ja osuuskuntamallinen rakentaminen vaativat kuitenkin vielä kunnollista selvittelyä”, Pokka toteaa.

Työryhmä linjasi, että valtion asuntorahasto (VAR) tulee säilyttää ympäristöministeriön alaisena valtion talousarvion ulkopuolisena rahastona. Työryhmä oli yksimielinen tarpeesta selvittää rahaston varallisuuden laajempaa käyttöä erilaisissa tukimalleissa, kuten kohtuuhintaisen omistusasumisen rahoituksessa. Erityisesti nuorten mahdollisuuksia omistusasumiseen voitaisiin edistää kehittämällä ASP-lainoja ja korottamalla lainojen enimmäismäärää vastaamaan nykyistä hintatasoa.

Valtion tukemalla asuntuotannolla on perinteisesti ollut Suomessa tärkeä rooli, ja joka kolmas asunto on rakennettu valtion tukemana. Työryhmä katsoo, että myös tulevaisuudessa ARA-tuotannon rooli on tärkeässä asemassa varmistamassa kohtuuhintaisten asuntojen tarjontaa ja ehkäisemässä segregaatiota. ARA-tuotanto täydentää tarvittaessa vapaarahoitteista asuntotuotantoa, ja siten auttaa hallitsemaan rakennusalan suhdanteita.

Valtion suurimpien kaupunkiseutujen kanssa solmimat MAL-sopimukset ohjaavat maankäyttöä, asumista ja liikkumista kestävään suuntaan. Työryhmän mukaan MAL-sopimukset ovat auttaneet kasvuseutujen edellytyksiä tuottaa uusia asuntoja, ja käytäntöä tulisi kehittää edelleen. Jotta asuntotuotanto voidaan varmistaa, on tarkasteltava kuntien tonttitarjontaa ja menettelyjä, joilla tontteja luovutetaan rakentajille. Väestöltään vähenevien alueiden asunto-osakeyhtiöiden kunnostuksia helpottamaan työryhmä ehdottaa, että yhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakausmallin ehtoja parannetaan.

Työryhmä haluaa saada lisää näkyvyyttä asumiseen laatuun liittyville kysymyksille, minkä edistämiseksi se ehdottaa uudenlaisen asuntosuunnittelufoorumin perustamista. Sen avulla alan toimijat kävisivät vuoropuhelua asumisen laatuun liittyvistä asioista. Lisäksi vuokralaisen aseman parantamiseksi ehdotetaan tuomioistuinta kevyemmän riidanratkaisumenettelyn selvittämistä.

 

 

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti