Asumisterveys

Asumisterveys - lapsi nauttii hyvistä sisäilmasta.

Tupakointi, sisäilman lämpötila ja sisäilman laatu aiheuttavat paljon keskustelua taloyhtiöissä.

Asuntojen ja muiden oleskelutilojen terveydellisten olojen valvonta kuuluu valtakunnallisesti sosiaali- ja terveysministeriölle, alueellisesti Aluehallintovirastolle sekä kunnan tasolla kunnan terveydensuojeluviranomaisille. Kuntien terveystarkastajat voivat käyttää asumisterveysasetusta apuna erityisesti asuntojen tarkastuksissa, mutta ohjeita ja mittausmenettelyjä voidaan soveltuvin osin käyttää myös muiden oleskelutilojen, kuten hoitolaitosten ja oppilaitosten rakennusten terveydellisten olojen arviointiin.

Terveydensuojelulain mukaan terveyshaitalla tarkoitetaan esimerkiksi asuinympäristössä olevasta tekijästä aiheutuvaa sairautta tai terveyden häiriötä. Lain tarkoittamana terveyshaittana pidetään myös altistumista terveydelle haitalliselle aineelle tai olosuhteelle siten, että sairauden tai sen oireiden ilmeneminen on mahdollista. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi, jos ihminen asuu tai oleskelee rakennuksessa, jossa hän voi altistua mikrobikasvustosta peräisin oleville mikrobeille tai niiden aineenvaihduntatuotteille.

Asumisterveysasetus säätää asunnon terveydellisistä olosuhteista

Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksessa säädetään asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä säädetään terveydensuojeluviranomaisten ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista. Asumisterveysasetus perustuu pitkälti vuonna 2003 Terveydensuojelulain 32 §:n nojalla voimaan tulleeseen Asumisterveysohjeeseen ja korvaa sen.

Asumisterveysasetus 2015 pdf-muodossa on saatavissa sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta
Asetukseen liittyy myös sen soveltamisohje (Valvira)

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti