Asukkaat pitävät jätteiden lajittelua tärkeänä ja haluavat lajitella enemmän

HSY:n kierrätyslähettiläs Sami Hedberg esittelee Roskismallisto 2021:n (kuva: HSY/Pasi Salminen)

Pääkaupunkiseudun asukkaat pitävät lajittelua tärkeänä ja luonnollisena osana arkea. Suuri enemmistö haluaisi lajitella nykyistäkin enemmän – pullonkaulana on etenkin pienemmillä kiinteistöillä, että keräyspistettä ei ole kiinteistöllä tai lähistöllä. Vuonna 2021 tilanne helpottuu, kun pääkaupunkiseudun jätehuoltomääräykset astuvat voimaan lajittelun osalta ja lajittelu laajenee nykyistä pienempiin asuinkiinteistöihin. HSY tuo puuttuvat jäteastiat kiinteistöille huhti-toukokuussa.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY teki alkuvuonna 2020 asukaskyselyn, jossa kartoitettiin HSY:n jätehuollon toiminta-alueen – pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen – asukkaiden suhtautumista jätteiden lajitteluun, lajitteluaktiivisuutta ja lajitteluun vaikuttavia tekijöitä. Kyselyyn vastasi 1065 asukasta.  Lähes kaikki vastaajat (96 %) pitävät tärkeänä, että suomalaiset lajittelevat jätteensä mahdollisimman hyvin.

Lajittelu kiinnostaa ja asukkaat pyrkivät vieläkin parempaan

Asukkaat kertovat lajittelevansa pääsääntöisesti varsin aktiivisesti, ja 73 prosenttia vastaajista haluaisi lajitella jätteensä nykyistä aktiivisemmin tulevaisuudessa. Jätteiden lajittelu koetaan olevan arkipäivää ja normaalia. Kolmannes vastanneista on jo lisännyt lajittelua edellisvuoteen verrattuna ja samoin kolmannes uskoo olevansa ensi vuonna vieläkin aktiivisempi.

Lajittelumyönteisyys näkyy myös pääkaupunkiseudun kotitalouksien kierrätysasteessa, joka nousee hitaasti mutta varmasti. Vielä olemme alle 50 prosentissa, mutta HSY:n tavoite on nostaa kierrätysaste 60 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Tähän tarvitaan asukkaiden panosta, mutta myös lajittelua helpottavia palveluita.

Asukkaat kertovat lajittelevansa tavanomaisista arjen jätteistä aktiivisimmin paperia, kartonkia ja lasia, ja vähiten biojätettä ja monelle vielä uutta jätelajia, muovipakkauksia. Tämä näkyy myös kotitalouksien sekajätteen koostumuksessa pääkaupunkiseudulla.

Suurimpina haasteina tilan ja kotipihan jäteastioiden puute

Ei ole yllättävää, että tilan puute kotona oli yleisin passivoiva tekijä (36 % kaikista vastaajista). Nuorissa ikäluokissa (18–25 -vuotiaat) oli myös eniten epävarmuutta siitä, miten jätteet lajitellaan oikein.

Pienemmissä 5–9 huoneiston taloyhtiöissä merkittävin syy olla lajittelematta oli kuitenkin se, ettei kiinteistöllä ole jäteastioita kierrätettäville jätteille – tätä mieltä oli lähes kolmannes vastanneista. Jos alueellinen kierrätyspistekin on liian kaukana, kuten 22 prosentilla vastaajista, ei lajittelu ole kovin motivoivaa. Biojätettä ja muovipakkauksia nämä vastaajat lajittelivat vähiten.

Roskismallisto 2021 tulee – lajittelu helpottuu pääkaupunkiseudulla

Yhä useamman pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen asukkaan jätteiden lajittelu helpottuu, kun keväällä 2021 kaikissa vähintään viiden asunnon kiinteistöissä alkaa biojätteen, kartonki-, lasi- ja muovipakkausten sekä pienmetallin keräys, ellei näitä jo kerätä. Muutoksen taustalla ovat pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen vuonna 2019 uudistuneet jätehuoltomääräykset, jotka lajittelun osalta tulevat voimaan ensi vuonna.

Pienissä 5–9 asunnon kiinteistöissä pakkausjätteet ja pienmetalli kerätään pääasiassa tilaa säästävään nelilokeroiseen jäteastiaan ja lisäksi kiinteistöt saavat biojäteastian.

Asuinkiinteistöt, joissa huoneistoja on 10–19 saavat käyttöönsä nykyisten keräysten lisäksi astiat pienmetallin sekä lasi- ja muovipakkausten lajitteluun. Tätä suuremmat kiinteistöt aloittavat muovipakkausten keräyksen, jos keräysastiaa ei vielä ole. HSY toimittaa tarvittavat astiat kiinteistöille huhti-toukokuun aikana.

Lajittelun lisääntyessä sekajätteen määrä vähenee ja sekajäteastioiden määrää voidaan vähentää, astiakokoa pienentää tai tyhjennyskertoja harventaa.  HSY kannustaa lajitteluun alentamalla kierrätettävien jätteiden jätemaksuja vuonna 2021.

Lisätietoa muutoksesta osoitteesta hsy.fi/uudetjateastiat  

Lajittelupulmissa auttaa HSY:n Jäteopas.

 

Minna Partti

ympäristöasiantuntija

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY

 

Tuotamme HSY:ssä kunnallisia vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä. Teemme kanssasi maailman kestävimmän kaupunkiseudun.

HSY – Puhtaasti parempaa arkea

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti