Asukaskysely antaa pohjan strategialle

Isännöitsijä

Taloyhtiössä pulpahtaa joskus esille hankkeita, joiden kannatus ei ole erityisen suurta mutta sitäkin äänekkäämpää. Kysely saattaa osoittaa, että enemmistö on aivan toisella kannalla.

Esimerkki kyselystä:

1. Taustatiedot (esim. vastaajien sukupuoli, ikä, talouden koko, asuntotyyppi)

2. Taloyhtiön nykytilanne

 •  Mikä taloyhtiössämme on parasta sinun kannaltasi? (avoin vastaus, enintään kolme asiaa)
 •  Missä asioissa taloyhtiöllämme on eniten parannettavaa omasta näkökulmastasi? (avoin vastaus, enintään kolme asiaa)

3. Taloyhtiön ominaisuudet ja käytettävyys

 • Kuinka tyytyväinen olet taloyhtiön ilmapiiriin ja käytettävyyteen? (esim. yhteishenki, turvallisuus, pihapiirin viihtyisyys, varastot, saunat, esteettömyys)
 • Kuinka tyytyväinen olet taloyhtiön ominaisuuksiin ja toimivuuteen? (esim. lämmitysjärjestelmä, hissit, energiatehokkuus, sisäilman laatu, parvekkeet, laajakaistayhteydet)
 • Mitä asioita tulisi parantaa?

4. Taloyhtiön palvelut

 • Kuinka tyytyväinen olet taloyhtiön palveluihin? (esim. siivous, jätehuolto, isännöinti, ulkoalueiden kunnossapito, huolto- ja vikakorjaukset)
 • Mitä asioita tulisi parantaa?
 • Millaisten uusien palveluiden hankintaa toivoisit taloyhtiöissä selvitettävän?

5. periaatteet taloyhtiön johtamisessa

 • Minkä periaatteiden mukaisesti taloyhtiön ominaisuuksia ja toimivuutta tulisi parantaa? Haluan, että taloyhtiön ominaisuuksia parannetaan

a) Merkittävästi

b) Jonkin verran

c) Säilytetään nykytilanne

d) En osaa sanoa / ei vastausta

 • Minkä periaatteiden mukaisesti taloyhtiön korjaustoimintaa tulisi parantaa?

a) Taloyhtiön tulee minimoida tekniset viat ja rikkoutumiset painottamalla voimakkaasti ennakoivaa korjaustoimintaa (teknisiä järjestelmiä korjataan/uusitaan selvästi ennen kuin niiden arvioidaan tulevan elinkaarensa päähän).

b) Taloyhtiön tulee optimoida korjaustoimintaa korjaamalla/uusimalla teknisiä järjestelmiä arvioidun elinkaaren lopussa (riski teknisistä vioista ja rikkoutumisista ja niistä aiheutuvista tilapäisistä asumishaitoista hyväksytään).

c) Taloyhtiön korjaustoiminnassa tulee suorittaa vain välttämättömät vika- ym. korjaukset.

d) En osaa sanoa / ei vastausta

 • Minkä periaatteiden mukaisesti taloyhtiön hankkimia palveluita tulisi parantaa?

a) Haluan, että taloyhtiön palveluita parannetaan merkittävästi

b) Haluan, että taloyhtiön palveluita parannetaan jonkin verran

c) Säilytetään nykytilanne

d) En osaa sanoa / ei vastausta

6. palaute ja kehitysehdotukset (avoin vastaus)

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti