10 vinkkiä kiinteistön katon kunnossapitoon

Mitä taloyhtiö- ja kiinteistöpäättäjien olisi hyvä tietää vesikatosta? Kuka kävi viimeksi katolla? Onko katon uusiminen yleensä se ainoa vaihtoehto? Entä tarvitseeko uutta kattoa huoltaa milloin?

Lain mukaan talo- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusten velvollisuus on huolehtia kiinteistön kunnossapidosta ja omaisuuden arvon säilymisestä. Käytännön tasolla kiinteistön kunnossapitoasioiden organisoinnista huolehtii useimmiten isännöitsijä. Koska vastuu asiassa on kuitenkin lopulta yhtiön hallituksella, on jokaisen hallituksen jäsenen hyvä tietää myös vesikaton kunnossapidon peruselementit. Kokosin tähän artikkeliin kattoalan ammattilaistemme tärkeimmät vinkit talo- ja kiinteistöyhtiöiden hallituksille.

Vesikaton merkitys kiinteistölle

”Poissa silmistä, poissa mielestä” -ajattelu saa liian usein aikaan sen, että kiinteistön paremmin näkyvät osat, kuten julkisivu, pidetään kunnossa ja katto jätetään elämään omaa elämää kaikessa rauhassa sinne korkealle.

Tosiasiassa vesikatto on kuitenkin kiistatta jokaisen kiinteistön tärkein rakenne, sillä sen tehtävänä on suojata kaikkea muuta alapuolella olevaa kiinteistöomaisuutta kastumiselta kaikissa sääolosuhteissa. Suomessa erityisesti haastava ilmasto asettaa katon koville. Jos katon kunnossapidolle ei anneta riittävästi painoarvoa, valuvat katon ongelmat pahimmillaan sanan mukaisesti kiinteistön muihin rakenteisiin, aiheuttaen esimerkiksi kosteusvaurioita ja sitä kautta aivan turhia korjauskustannuksia.

Kuka kävi viimeksi katolla?

Huollon laiminlyönti on suurin ongelmien aiheuttaja kiinteistöjen katoilla.

Talo- tai kiinteistöyhtiön päättäjillä tulisi olla jatkuvasti käytettävissään ajantasainen tieto siitä, kuka katolla on käynyt, milloin ja mitä siellä on tehty? Mutta onko asian laita näin?

Huomionarvoinen seikka on se, että katolla käynti ei läheskään aina kuulu kiinteistönhuoltosopimukseen. Ja vaikka kuuluisikin, valitettavasti käytännön kokemus on osoittanut sen, että huollon laiminlyönti on suurin ongelmien aiheuttaja katolla.

Todellisuudessa katoille noustaan vasta sitten, kun ongelmat ovat jo näkyvissä katon alapuolisissa rakenteissa. Miksi? Katolle ei ehditä muiden töiden ohella. Katto on niin jyrkkä, että sinne ei uskalleta mennä. Syitä tähän on varmasti monia.

Katon kunnossapidossa tulisi käyttää asiaan erikoistunutta kattoalan ammattilaista, joka pystyy tuottamaan hallituksen ja isännöitsijän käyttöön täsmällisen tiedon katon tilanteesta. Ihan samalla tavalla kuten taloyhtiön LVI-asioissa käytetään LVI-alan ammattilaisia.

Olettamuksilla vai täsmällisellä tiedolla?

Huonoin tilanne on tietysti silloin kun katolle ei tehdä mitään. Mutta voisi todeta, että yhtä huono, ellei jopa huonompi tilanne on silloin, kun katon kunnossapitoa tehdään olettamusten eikä faktojen pohjalta.

Täsmällisen tiedon puuttuessa tehtävät kattotyöt johtavat useimmiten joko ali- tai ylikorjaamiseen. Alikorjaamisessa katon aiheuttamat ongelmat eivät todellisuudessa tule kuntoon, vaikka se saattaa hetken siltä vaikuttaakin. Ylikorjaamisessa ongelmat puolestaan useimmiten kyllä poistuvat, mutta työn hintalappu ei ilahduta kiinteistönomistajia ja silloin maksetaan monesti aivan turhasta.

Katon kuntotarkastajan tekemä kattotarkastus kertoo vesikaton tilanteen täsmällisesti ja kuvallisessa tarkastusraportissa näkyvät havaitut viat, puutteet ja riskitekijät sekä toimenpide-ehdotukset vesikaton kuntoon saattamiseksi.

Oikea kattotarkastus ei ole remonttitarjous

Oikeanlainen katon tarkastus pohjautuu aina rakennusohjeisiin ja -määräyksiin, ei kattoremontin tarjoamiseen.

Oletko tilaamassa kiinteistöllesi katon tarkastusta? Vinkkini numero yksi on, että oikeasti ilmaista tarkastusta ei ole olemassa. Koska kattoalalla kilpailu on kovaa, näemme välillä myös sitä, että erilaisia ”kattotarkastuksia” tarjotaan jopa ilmaiseksi. Tällöin ainakin itse pysähtyisin pohtimaan mikä on motiivi ilmaisen tarkastuksen takana? Toinen mieleen nouseva kysymys on, että voiko oikeasti kattotarkastuksiin erikoistuneen ammattilaisen palvelua tarjota kannattavalla tavalla ilmaiseksi?

Joka tapauksessa kattotarkastus kannattaa aina teettää asiaan erikoistuneella, koulutetulla ja kokeneella kuntotarkastajalla. Oikealla tavalla tehtynä kattotarkastus on puolueeton, toteava ja aina rakennusohjeisiin ja -määräyksiin pohjautuva sekä laajuudeltaan tarvepohjaisesti mitoitettu.

Tarkastusraportin pitäisi olla yksiselitteinen ja selkeä niin havaintojen kuin toimenpide-ehdotustenkin osalta, jotta tarkastuksen tilaaja voi teettää mahdollisesti tarvittavat korjaustyöt kenellä tahansa valitsemallaan urakoitsijalla. Tarkastuksen tulos voi olla myös se, että katolla ei tarvita korjaustöitä ja ammattimaisesti toimiva tarkastaja myös kertoo sen.

Ennakointi tuo vakautta vastikkeisiin

Ennakoivalla huollolla katto pysyy kunnossa eikä yllättävät suuret korjaustarpeet aiheuta korotuksia vastikkeisiin.

Jokaisen talo- ja kiinteistöyhtiön katolle tulisi olla olemassa kunnossapitosuunnitelma seuraavan viiden vuoden ajalle, ja kustannuksia tulisi kaiken kaikkiaan tarkastella pidemmällä aikavälillä. Jos katolla ei ole säännöllistä ylläpitoa, tulevat suuret ja akuutit korjaustarpeet vastaan yleensä yllättävinä kertarysäyksinä ja saattavat nostaa vastikkeita yhtiössä paljonkin.

Vesikaton kunnossapidon tulisi olla ehdottomasti tärkeä osa kiinteistön PT-suunnittelua. Tarkastusraportti on loistava työkalu korjauskustannusten ennakointiin, ja säännöllinen kattohuolto tuo puolestaan vakautta vastikkeisiin. Näitä tosiasioita kiinteistöpäättäjien kannattaa korostaa ja tuoda esille myös niissä tilanteissa, joissa säännöllisestä kattohuollosta sopiminen koetaan yhtiössä vain kustannusten nousuna.

Aina ei tarvitse uusia koko kattoa

Jos ongelmat ovat paikallisia ja katon elinkaarta on vielä muutoin jäljellä, on täsmäkorjaus useimmiten paras tapa korjata katto.

Olipa kiinteistö pieni tai suuri, kattoremontti on aina merkittävä investointi. Asiaa kannattaakin tarkastella huolellisesti ja käyttää myös remonttitarpeen arvioinnissa hyödyksi kattotarkastusta.

Jos tarkastuksessa havaitut ongelmat ovat selkeästi paikallisia ja katemateriaalilla on vielä elinkaarta jäljellä, ammattilaisen tekemä vesikaton täsmäkorjaus on useimmiten paras ja edullisin tapa palauttaa vesikatto toimivaksi. Oikeaan aikaan ja oikealla tavalla tehdyt täsmäkorjaukset jatkavat katon elinkaarta parhaimmillaan jopa vuosikymmenillä eteenpäin.

Millä vaikutat kattoremontin kustannuksiin?

Myös koko katon uusimisessa on mahdollista saada merkittävää säästöä ottamalla kattoalan ammattilainen mukaan jo suunnitteluvaiheeseen ja hyödyntämällä uudenlaisia urakkamalleja.

Kun kiinteistössä päädytään kattoremontin teettämiseen, eli koko katon uusimiseen, on hyvä kiinnittää huomiota siihen, etteivät suunnittelukustannukset kasva liian suuriksi kokonaiskustannuksiin nähden. Näinkin voi nimittäin käydä.

Myöskään itse katon uusimisen kustannusta ei pitäisi paisuttaa esimerkiksi erikoisilla, tarpeettomilla rakenneratkaisuilla. Toisaalta kattoremonttia suunniteltaessa on hyvä pysähtyä pohtimaan esimerkiksi räystäiden jatkamista, lisälämmöneristystä tai yläpohjan tuuletuksen parantamista – siis jos niille nähdään perusteltua tarvetta. Näitä töitä on nimittäin helppo tehdä siinä vaiheessa, kun vanha vesikate on purettu. Mutta jos esimerkiksi lisälämmöneristys on tarkoitus tehdä puhtaasti energiansäästöä tavoitellen (ei sulamis-/jäätymisongelmaa korjaten), kannattaa investoinnin takaisinmaksuaika laskea tarkkaan, sillä kattoremontin kokonaisurakkasumma voi jopa nelinkertaistua!

Tilaajan kannattaa siis ehdottomasti hyödyntää kattourakoitsijoiden näkemyksiä jo suunnitteluvaiheessa. Esimerkiksi tavanomainen peltikattoremontti ei saisi maksaa useita satoja euroja neliöltä. Remonttikustannuksia kannattaa aina tarkastella myös pidemmällä tähtäimellä. Jos maksamme kattoremontista nyt X euroa, niin mitä sillä saamme ja kuinka pitkäksi aikaa?

Uudenlainen ELINKAARIKATTO® -urakkamalli on muuttanut merkittävällä tavalla ajattelutapaa kiinteistöjen kattoremonttien toteutuksista. Siinä nivoutuvat yhteen pienemmät suunnittelukustannukset, juuri oikein ja riittävästi mitoitettu katon uusiminen sekä uuden katon säännöllinen ylläpito heti ensimmäisestä vuodesta alkaen aina 25 vuoden ajalle. Urakkamallin valinnalla voidaan siis vaikuttaa kattoremontin kustannuksiin merkittävästi.

Vastuullinen urakoitsijan valinta

Luotettava kattourakoitsija huolehtii työturvallisuudesta aina kiitettävällä tavalla. Kiinnitä huomiota tähän!

Talo- ja kiinteistöyhtiön hallituksen kannattaa käyttää huolellisesti aikaa urakoitsijan valintaan. Tilanne on huono, jos pelkät korjauskustannukset ovat ainoa merkitsevä tekijä valinnassa.

Edullisestikin voi saada hyvää, jos edullisuus perustuu urakoitsijan kokemuksen kautta kehittämiin toimintatapoihin ja kustannustehokkuuteen. Urakoitsijan valinnassa kannattaa ajatella aina kuitenkin myös remonttihetkeä pidemmälle.

Tilaajan kannalta tärkeintä on urakoitsijan luotettavuus. Luotettavuuteen kuuluvat rehellisyys, tinkimätön ammattitaito, työturvallisuudesta ja työntekijöistä huolehtiminen, vakavaraisuus sekä yhteiskuntavelvoitteista huolehtiminen. Myös referensseihin kannattaa kiinnittää huomiota, sillä ne kertovat paljon siitä, kuinka arvostettu urakoitsija on alalla.

Muista sopia katon säännöllisestä huollosta

Katon tarkastuksen ja tehtyjen korjausten jälkeen vesikaton kunnossapidossa kaiken A ja O on edelleen säännöllinen katolla käynti.

Talo- ja kiinteistöyhtiölle vaivattomin ja varmasti pitkällä tähtäimellä kustannustehokkain tapa huolehtia vesikatosta, on tehdä kattohuoltosopimus kattoalan ammattilaisen kanssa. Siinä sovitaan säännöllisestä katolla käymisestä ja tarvittaessa pienten täsmäkorjausten tekemisestä automaattisesti kiinteistökohtaisesti sovitun huoltolimiitin puitteissa. Käynneistä raportoidaan sähköisesti suoraan isännöitsijälle ja yhtiön hallitukselle.

Katon uusiminen ei poista ylläpidon tarvetta

Ajatus siitä, että uusi katto ei tarvitse seurantaa ja huoltoa, on väärä.

Yhtä lailla uudellekin katolle kertyy esimerkiksi roskaa, kuten puista putoavia lehtiä, jotka voivat kasaantuessaan estää vaikkapa sadevesijärjestelmän toimivuuden ja aiheuttaa sitä kautta ajan saatossa ongelmia katolla. Myös väärillä menetelmillä tehty lumenpudotus saattaa vahingoittaa katetta, ja ilman seurantaa se jäisi huomaamatta.

Jos tästä artikkelista pitäisi nyt nostaa vähintään yksi asia, jonka haluaisin lukijan tallentavan muistiinsa, se on tämä: jokainen vesikatto – vanha, korjattu tai uusittu – tarvitsee säännöllistä kattohuoltoa pysyäkseen toimintakuntoisena!

Heikki Sulkala, markkinointipäällikkö, Kattotutka Oy


Kattotutka on valtakunnallisesti toimiva turvallinen kattojen ammattilainen, joka palvelee teitä kaikissa kattotöissä. Tarkastamme, korjaamme ja huollamme peltikatot, kuparikatot, huopakatot ja tiilikatot – niin isoissa kuin pienissäkin kiinteistöissä. Peltikattoremontti ja huopakattoremontti voidaan tehdä ELINKAARIKATTONA® ylivertaisella 25 vuoden täystakuulla!
Peltikaton maalaus, tiilikaton pinnoitus, vesikourujen saneeraus, sadevesijärjestelmien ja katon turvavarusteiden asennus sekä kattojen lumenpudotus täydentävät palveluvalikoimamme kokonaisvaltaiseksi, jolloin muita sopimuskumppaneita katon kunnossapitoon ei tarvita.

Helsinki – Kouvola – Lahti – Riihimäki – Tampere – Jyväskylä – Kuopio – Joensuu – Oulu – Rovaniemi

www.kattotutka.fi

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti