Toiminnantarkastuksen perusteet

Kauppalehti

Kokenut isännöitsijä totesi, että toiminnantarkastuksessa on kaksi ääripäätä: tarkastaja joko penkoo kaikki paperit tai sitten laittaa vain nimen alle. Uusi verkkokurssi opastaa toiminnantarkastajaa tekemään vaihe vaiheelta oikeita asioita. Kun toiminnantarkastus tehdään kunnolla, on se hyvä työkalu hallitukselle ja sillä säästetään huomattavasti isännöitsijän aikaa ja hermoja.

Kun asunto-osakeyhtiölaki uudistettiin vuonna 2010, toiminnantarkastus korvasi aiemman osakkaiden tekemän tilintarkastuksen eli ns. maallikkotilintarkastuksen. Kiinteistöliiton toteuttaman seurantaselvityksen perusteella toiminnantarkastuksen asema on hiljalleen vahvistumassa taloyhtiöissä. Joka toisessa vastanneista taloyhtiöistä on toiminnantarkastaja. Tämä tarkoittaisi valtakunnan tasolla jopa 30 000 toiminnantarkastajaa. Kolmasosalla vastanneista yhtiöistä oli ainoastaan toiminnantarkastaja eikä lainkaan tilintarkastajaa.

Hallitusten jäsenet sekä isännöitsijät kokivat toiminnantarkastuksen hyödyllisemmäksi kuin ne, jotka eivät aktiivisesti ole mukana taloyhtiön hallinnossa. Toiminnantarkastajien tiedonsaantioikeus on toiminut kaikkien vastaajien mukaan varsin hyvin. Toiminnantarkastus ja tilintarkastus tuntuvat kyselyn mukaan istuvan verrattain hyvin yhteen taloyhtiöiden hallinnossa.

Toiminnantarkastajien oman arvion mukaan asunto-osakeyhtiölain tuntemuksessa on eniten parantamisen varaa

Toiminnantarkastajilta kysyttiin, miten he hallitsevat tarkastuksen kannalta oleelliset osa-alueet. Parhaiten tarkastajat katsoivat hallitsevansa toimintakertomuksen ja toiminnantarkastuskertomuksen. Sen sijaan asunto-osakeyhtiölain sekä kirjanpidon ja tilinpäätöksen kohdalla arviot olivat muita osa-alueita varovaisemmat. Näitä asioita voi helposti opiskella HTHJPLUS-kurssisarjaan kuuluvan Toiminnantarkastuksen perusteet -verkkokurssin avulla.

Koulutusta ja toiminnantarkastuksen hyvien käytäntöjen esilletuontia pidettiin kyselyssä erittäin tärkeänä. Toiminnantarkastuksen perusteet -verkkokurssi kostuu seuraavista luvuista:

  1. Toiminnantarkastuksesta yleisesti ja tarkastukseen valmistautuminen
  2. Hallinnon tarkastus
  3. Talouden ja tilinpäätöksen tarkastus
  4. Tarkastuskertomus ja muu raportointi

Kurssi sisältää runsaasti videoita sekä käytännön toiminnantarkastusta helpottavia muistiopohjia ja malleja.

Kurssin hinta sisältyy Kiinteistöliiton jäsenmaksuun, joten se on taas uusi mahtava jäsenetu!

Kurssiin voi tutustua tarkemmin ja sen ottaa käyttöön Kiinteistöalan Kustannus Oy:n verkkokaupassa.

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti