Muistisairaiden turvallisuus on Muistiviikon teema
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ,
16.09.2013

Kun vanhenen ja liikun kankeammin, olisi hienoa, että joku auttaisi minua kauppareissulla. Jos eksyn mustikkametsään, olisi mukavaa, että minua lähdettäisiin etsimään. Jos muistini ja toimintakykyni heikkenee, toivon, että joku auttaa minua ja huolehtii turvallisuudestani. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö painottaa, että kun ihminen ei itse pysty huolehtimaan turvallisuudestaan, tarvitaan kaikkien apua. Tänään alkavan Muistiviikon teemana on muistisairaiden turvallisuus.

Nykyään elää vahvasti ajatus, että elämä on jokaisen ihmisen omalla vastuulla. Tällainen arvomaailma suhteellistuu täysin, jos miettii sitä, että itselle tapahtuisi jotain. Kuka pulaan joutunut toivoo, että ihmiset kävelevät vain ohi? Myös asumisen turvallisuus on asia, jossa lähimmäinen saattaa tarvita apua. SPEK osallistuu Muistiviikolla pääyhteistyökumppanina Muistiliiton Välitä! -kampanjaan.

Turvallisen elämän ja asumisen edellytyksenä on, että asumisympäristön riskit ja vaarat kartoitetaan. Kaatumisten ja paloriskien saaminen kuriin parantaa kodin turvallisuutta paljon. Muistisairaita on Suomessa ainakin 130.000. Kartoitettavaa ja epäkohtien poistamista siis riittää, olipa muistisairaiden ja muidenkin toimintakyvyltään heikentyneiden ihmisten asumismuoto mikä tahansa.

Sukulaisen tai naapurin apu saattaa olla tarpeen pienissäkin asioissa, kun muisti ei enää toimi tai jos liikkuminen vaikeutuu. Riskit voidaan minimoida usein pienillä muutoksilla. Tarkistetaan, että palovaroitin toimii, huolehditaan esteettömästä liikkumisesta. Tärkeää on, että jokainen osaa tunnistaa lähipiiristään apua tarvitsevan ja osaa auttaa. Joskus tarvitaan suurempia muutoksia: esimerkiksi automaattinen sammutuslaitteisto saattaa olla ainoa tapa turvata ihmisen paloturvallisuus. Yhteiskunnan vastuulla on astua kuvioon silloin, kun ihminen ei enää pärjää yksin.

Muistisairaiden ja muidenkin erityisryhmien asumisen ja elämisen turvallisuuteen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Yhteiskunnan tasolla on huolehdittava siitä, että edellytykset turvalliseen ja hyvään elämään säilyvät myös sairauden puhjettua. Itse kunkin vastuulla on auttaa toista silloin, kun avun tarve on ilmeinen.

Välitä muista! Niin Muistiviikolla kuin kaikkina muinakin päivinä.

Sähköpostiosoite on pakollinen tieto, mutta sitä ei näytetä julkisesti.

Ei kommentteja.
KIINTEISTÖLEHTI
Asko Sirkiä

Nykyinen niukkojen resurssien aika tuntuu kannustavan kaikkia omatoimisuuteen. Esimerkiksi palotarkastusten osalta on päästy jo niin pitkälle, että vaikkapa Helsingissä taloyhtiö voi välttää maksullisen tarkastuksen tekemällä sen itse.

Kyse on sen verran uudesta asiasta, että pilottihanke toteutettiin keväällä Harjussa ja Roihuvuoressa. Nyt syksyllä vuorossa on kaikkiaan viitisensataa kiinteistöä Töölössä ja Punavuoressa. Käytännössä asia hoituu tulevaisuudessa omavalvonnalla, johon tarvittavat lomakkeet ja muu materiaali löytyvät netistä.

Aihepiiriä käsittelevässä artikkelissamme turvallisuuskouluttaja Sebastian De Caro Jätkäsaaren pelastusasemalta kertoo, että taloyhtiöille asiat avataan selkeästi ja yksiselitteisesti. De Caron mukaan taloyhtiöt saavat selvän ohjeistuksen ja 20 mittarointikysymystä, joiden perusteella päästään samaan tulokseen kuin silloin, jos kiinteistössä tehtäisiin perinteinen palotarkastus.

Kuinka tunnollisesti taloyhtiöt sitten omavalvontansa tekevät, sitä seurataan jatkossa pistokokein. Ja syytä onkin. Kun vastuuta sinänsä oikeaoppisesti omasta turvallisuudesta siirretään viranomaisilta taloyhtiöille itselleen, se ei missään tapauksessa saa johtaa paloturvallisuuden heikkenemiseen. Ei edes resurssien säästämisen tai minkään muunkaan säästämisen nimissä.

KIRJANURKKA

Yhteinen talo – Ryhmärakennuttaminen ja yhteisöasumisen pohjoismainen malli –kirja kertoo, mitä ryhmärakennuttaminen on. Miten se eroaa muista rakennuttamishankkeista ja mitä etuja se tuo mukanaan.

Salla Korpela kuvaa kirjassaan ryhmärakennuttamishankkeita ja niiden myötä usein syntyviä yhteisöllisiä toimintoja, kuten asukkaiden arkista yhdessäoloa, yhteisruokailuja, saunomista ja harrastuksia. Yhteinen talo esittelee yhteisöasumisen pohjoismaisen mallin, joka perustuu vapaaehtoisuuteen ja asukkaiden yksityisyyden kunnioittamiseen.

Ryhmärakennuttamisella ja yhteisöasumisella voi olla huomattava elämänlaatua kohentava merkitys. Yleistyessään sillä on vaikutuksensa myös hoivan ja arkisten palveluiden järjestämiseen ja muihin polttaviin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Kirjan kirjoittamisen sytykkeenä on ollut Malta-talohanke Helsingissä. Malta on marraskuussa 2013 valmistunut yhteisöllinen kerrostalo Helsingin Jätkäsaaressa.

Kirjan on kirjoittanut Salla Korpela ja sen on kustantanut Into Kustannus.

Facebook

Ehdota artikkelia

Onko sinulla kiinteistöaiheinen kysymys, johon toivoisit saavasi vastauksen?

Me toimituksessa vastaamme mielellämme kysymyksiisi tai kirjoitamme ehdottamastasi ajankohtaisesta aiheesta.

Kysy tai ehdota artikkelia »

 

TILAA KIINTEISTÖLEHTI KOTIOVELLESI