Opiskelijoiden kimppa-asunnon sopimus

Uudet tietosuojatuotteet

Mediassa on kohkattu paljon opiskelijoiden siirtymisestä yleisen asumistuen piiriin elokuun alusta ja sen vaikutuksista vuokrasopimuksiin. Kimppa-asunnossa asuville opiskelijoille on aiemmin tehty yleensä yksi yhteinen tai erilliset yhteisvastuulliset sopimukset. Sopimuksessa kaikki vuokralaiset ovat yhdessä vastanneet vuokranmaksusta ja asunnon tavanomaisen kulumisen ylittävistä vahingoista ja sopimus on ollut mahdollista irtisanoa vain kokonaisuutena.

Jatkossa tällaisten yhteisvastuullisten sopimusten tekeminen voi estää asumistuen saannin. Yleistä asumistukea haettaessa yhteisvastuussa olevien vuokralaisten katsotaan kuuluvaan samaan ruokakuntaan ja paljon töitä tekevä kämppis voi estää vähemmän tienaavan opiskelijan tuensaannin.

Jos vanha yhteisvastuullinen sopimus halutaan muuttaa, kannattaa tehdä kokonaan uudet sopimukset, joissa kerrotaan niiden korvaavan aiemmin tehdyn sopimuksen. Asumistuen saamisen kannalta vaihtoehtona on tehdä joko erilliset sopimukset tai sopimus yhden ns. päävuokralaisen kanssa, joka sitten tekee alivuokrasopimukset muiden kimppäkämppäläisten kanssa.

Alivuokramalli vuokranantajalle yksinkertaisempi

Alivuokramalli on vuokranantajalle yksinkertaisempi. Siinä päävuokralainen maksaa vuokranantajalleen koko vuokrasopimuksen mukaisen vuokran ja alivuokralaiset maksavat oman alivuokrasopimuksensa mukaisen vuokran alivuokranantajalleen, eli päävuokralaiselle. Huoneiston huolellisen hoidon osalta päävuokralainen vastaa vuokrasopimuksen kaikista velvoitteista normaalilla tavalla vuokranantajalle, mutta myös alivuokralainset vastaavat suoraan vuokranantajalle aiheuttamistaan vahingoista.

Alivuokramallissa vuokranantaja tai päävuokralainen irtisanoo vuokrasopimuksen laissa määritellyllä irtisanomisajalla. Alivuokralaisten sopimukset päättyvät samaan aikaan ilman erillistä irtisanomista. Jos alivuokralainen haluaa muuttaa pois asunnosta, hän voi irtisanoa alivuokrasopimuksensa ja asuntoon jäävät etsivät tilalle uuden vuokralaisen. Käytännössä asukkaiden kannattaa etsiä uusi kämppäkaveri tilalle heti edellisen lähdettyä, koska päävuokralainen vastaa huoneen tyhjillään oloaikanakin vuokranantajalle koko vuokrasta.

Päävuokralaisen vastuu

Alivuokrauksessa päävuokralainen kantaa kuitenkin vuokranmaksun suhteen melko raskaan taakan. Hän vastaa vuokranmaksusta vuokranantajalle, vaikka joku alivuokralaisista jättäisi oman vuokransa maksamatta. Mikäli päävuokralainen kokee riskinä alivuokralaistensa maksukyvyn, hän voi hinnoitella riskin alivuokran hintaan. Jos päävuokralainen perii alivuokralaisiltaan vuokraa enemmän kuin itse maksaa, hänelle syntyy kuitenkin verotettavaa pääomatuloa.

Alivuokrauksen liittyvistä vuokralaisten vastuista johtuen, vuokralaiset voivat haluta tehdä erilliset sopimukset. Vaikka kaiken kattava yhteisvastuuehto estää jatkossa tuen saannin samoin kuin yhteinen sopimus, sääntely mahdollistaa kuitenkin sen, että sopimuksiin kirjataan asunnon huolellista hoitoa ja kunnossapitoa koskeva yhteisvastuuehto. Jos huoneistolle aiheutuu tavanomaisesta kulumisesta poikkeavaa vahinkoa, vuokralaiset vastaavat vahingosta yhteisvastuullisesti eli kukin vastaa vahingon täydestä määrästä.

Kirjoittaja on Suomen Vuokranantajat ry:n toiminnanjohtaja.

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti