Autopaikat taloyhtiössä

Taloyhtiöissä on erilaisia autopaikkoja. Seuraavassa käydään läpi autopaikkoihin liittyviä yleisimpiä kysymyksiä.

Autopaikat ovat yhtiön hallinnassa, ellei yhtiöjärjestyksessä ole asiasta toisin määrätty. Tällainen toisin määrääminen edellyttää yhtiöjärjestyksessä joko sitä, että autopaikat ovat erillisiä autopaikkaosakkeita tai että autopaikan hallinta on liitetty asunto-osakkeisiin. Autopaikan hallinta on liitetty asunto-osakkeisiin joko siten että asunto-osakkeiden hallintaoikeuden kohteessa ”2 h + k” lukee lisäksi ”+autopaikka” tai sitten erillisellä lauseelle ”Jokaiseen huoneistoon kuuluu numeroitu autopaikka”.

Hallintaoikeuden merkitys

Jos autopaikat ovat yhtiön hallinnassa niiden käytöstä ja luovuttamisesta osakkaiden ja asukkaiden käyttöön päättää yhtiö, käytännössä hallitus ja isännöitsijä. Osakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa paikkaa toiselle tai edelleen asunnon ostajalle, ellei tätä ole nimenomaan sallittu. Paikka ei siten siirry asuntokaupan mukana ostajalle. Yleensä paikkoja on liian vähän ja niihin on jono, jolloin asuntokaupan yhteydessä osakas menettää paikan ja se menee jonossa seuraavalle. Ostaja joutuu ilmoittautumaan jonoon viimeiseksi.

Jos taas paikka on edellä kuvatulla tavalla osakashallinnassa, on osakkeenomistajalla itsenäinen oikeus päättää paikan käytöstä sekä luovuttaa tai vuokrata paikka haluamalleen taholle.

Autopaikkojen jako

Kysymys autopaikkojen jaosta liittyy siten yhtiön hallinnassa oleviin paikkoihin. Paikat ovat yhtiön ja yhtiö vuokraa paikkoja autopaikkamaksua vastaan. Yhtiön ja paikan vuokraajan välille syntyy vuokrasopimus.

Tavallista on se, että yhtiössä on enemmän autoja ja autopaikan tarvitsijoita kuin mitä yhtiössä on autopaikkoja. Tämä synnyttää tilanteen, jossa on välttämätöntä luoda pelisäännöt siihen, kuinka autopaikkoja oikeudenmukaisesti jaetaan. Asunto-osakeyhtiölaki ei ota asiaan yksityiskohtaisesti kantaa. Laissa kuitenkin todetaan se, että myös autopaikkojen jaossa tulee noudattaa osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun periaatetta.

Mitä yhdenvertaisuusvaatimuksesta sitten seuraa? No ainakin se, että kaikille paikan tarvitsijoille on ensin luovutettava käyttöön yksi autopaikka ja jos paikkoja jää tämän jälkeen yli, niitä voidaan vuokrata kakkospaikoiksi. Edelleen jos yhtiöön muuttaa uusi asukas, joka tarvitsee autopaikan, tulee tällöin yksi kakkospaikka irtisanoa ja luovuttaa ykköspaikkakäyttöön.

Yhdenvertaisuudesta seuraa myös se, että talossa asuvat ja toimivat (liiketilat) osakkeenomistajat sekä näiden vuokralaiset ovat samassa asemassa autopaikkoja jaettaessa sekä etusijalla yhtiön ulkopuolisiin tahoihin nähden. Talossa asuva osakas tai toimiva liikehuoneisto-osakas ei siten ole etusijalla osakkaiden talossa asuviin ja toimiviin vuokralaisiin nähden. Edelleen yhdenvertaisuudesta seuraa, että tilanteessa, jossa paikkoja on liian vähän ja niihin on jatkuva kysyntä (esimerkiksi kakkosautopaikat), tulee paikkoja kierrättää määräajoin. Yhdenvertaisuuden vastaista on siten se, että paikan kerran käyttöönsä saanut, pitää sitä hallussaan kymmenien vuosien ajan, jos paikkoihin samalla jonotetaan.

Autopaikat puhuttavat taloyhtiössä. Tässä artikkelissa esitettyjä ja monia muitakin kysymyksiä pohdimme juuri julkaistussa oppaassa ”Autopaikat taloyhtiössä”.

2 kommenttia

 • Annikki Reply

  12.12.2016 at 20:41

  Kirjoituksessa puhutaan talossa asuvista osakkeen omistajista, eikö kuitenkin asunto-osakeyhtiölaki aseta samalle viivalle kaikki osakkeenomistajat, riippumatta siitä asuvatko he talossa vai ei? Eikö esimerkiksi kakkosasunnon omistajalle pitäisi myös antaa autopaikka, ymmärtääkseni tästä on oikeustapaus vuodelta 2013 tai 2014 Päijät-Hämeen käräjäoikeudesta.
  Asunto-osakeyhtiölaki 1 luku 10 pykälä sanoo: ” Kaikki osakkeet tuottavat yhtiössä yhtäläiset oikeudet, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Yhtiökokous, hallitus tai isännöitsijä ei saa tehdä päätöstä tai ryhtyä muuhun toimenpiteeseen, joka on omiaan tuottamaan osakkeenomistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella”

 • Matti Kopra Reply

  26.10.2019 at 13:37

  Juuri näin. Kiinteistöliiton lausuntoihin kannattaa ottaa mukaan aina pieni varaus.

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti